İlan Detay

Mavi Yaka İnsan Kaynakları - Bordro Ve Özlük İşleri Uzmanı

İş Açıklaması

DANIŞMANLIĞINI YAPMAKTA OLDUĞUMUZ, TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLERİNDEN OLAN ÜNİVERSİTE'NİN KENDİ BÜNYESİ İÇİN;

 1. Personel formlarını değerlendirir, uygunluk açısından incelemek, çalışanların görev sınıflandırılmasına, çeşitli maaş bordrolarına ve bütçe belirlemelerine dayanarak personel eylemleri için uygun işleme ve kodlama yöntemini belirlemek ve bilgileri veri tabanına girmek,
 2. Ücretlendirme çalışmalarını yapmak,
 3. Personelin işten ayrılma sürecini başlatmak ve süreci takip etmek,
 4. Bordro işleme, tarama, görüntülenen dosyalara erişme ve diğer işlemlerle ilgili sorunları çözmeye yardımcı olmak,
 5. Çeşitli personel işlemlerinin Üniversite personel kayıtlarında ve İnsan Kaynakları/Bordro veri tabanında bulunan bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini sağlamak,
 6. Tüm personel eylemlerini (yeni işe alımlar, statü değişiklikleri, ek ödeme, işten çıkarmalar, istifalar, emeklilikler, maaş değişiklikleri, göreve devam etme ve yaz okulu görevlendirmeleri) yasalar, yönetmelikler ve politikalara uygunluk açısından incelemek, personel eylemlerini doğru şekilde işlenebilmeleri için kodlamak, tüm çalışanlar (tam zamanlı ve yarı zamanlı akademik personel, tam zamanlı ve yarı zamanlı idari personel ve lisansüstü asistan öğrenciler) için İnsan Kaynakları/Bordro veri tabanındaki kayıtları oluşturmak, devam ettirmek ve güncellemek,
 7. Personel kayıtlarına dahil edilmek üzere işe alım belgelerini (başvurular, özgeçmişler, transkriptler, yabancılar için çalışan uygunluk formları, tavsiye mektupları) inceleyerek, tarayarak ve listeleyerek tüm çalışanlar için personel dosyaları oluşturmak ve bu dosyaları güncel tutmak,
 8. Maaş bordrolarının hazırlanmasını denetleyerek ve kurum içi maaş bordrosu sisteminin maaşları ve çalışılan çalışma saatlerini doğru şekilde işlemesini, ücretli izin ve tatil ücretini doğru şekilde kullanmasını, çalışma saatinde verilen izinleri doğru şekilde toplamasını ve fazla mesaileri doğru şekilde hesaplamasını sağlayarak ücretlerin ve maaşların doğru şekilde ödenmesini sağlamak,
 9. Kontrolleri yaparak, sonuçları izleyerek ve yönetmeliklerdeki, stopaj oranlarındaki, raporlama ihtiyaçlarındaki vb. değişikliklere karşılık programlamayı, işleme yöntemlerini, raporlamayı değiştirmek ve uyarlamak için İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri birimiyle iş birliği yapmak,
 10. Kurum içi maaş bordrosu sisteminin beklendiği gibi ve kamu yasaları, kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak çalışmasını sağlamak,
 11. Uluslararası çalışanların Türkiye’de çalışma hakkı bulunup bulunmadığını ve ücretlerine doğru vergi işlemi yapılıp yapılmadığını denetlemek ve takip etmek,
 12. Her alacaklıyı, ödenen ücretleri, emeklilik, sosyal haklar ve diğer katkı paylarına ilişkin ilgili kesintileri ve kesilen vergileri gösteren tüm maaş bordrolarının kayıtlarını oluşturmak, maaş bordrosu kayıtlarının ve hesaplarının zamanında tutulmasını denetlemek,
 13. Tüm bordro vergisi raporlama gerekliliklerinin zamanında tamamlanmasını sağlamak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • 30 yaş ve üzeri,
 • Logo programını bilen,
 • İş Hukuku ve yasal mevzuata hakim,
 • 4857 İş Kanunu, 5510 SGK Yönetmelikleri, Gelir Vergisi Kanunu ve tüm çalışma mevzuatlarına hakim,
 • Tercihen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu hakkında bilgi sahibi,
 • Bordro, tahakkuk ve puantaj uygulamalarına hâkim,
 • Ücretlendirme metodolojilerine hakim (Hay Group vb. gibi)
 • Bordro ve özlük süreçlerinde en az 5 yıl deneyimli,
 • SGK teşvik uygulamaları ve hesaplamaları konusunda deneyimli,
 • MS Office uygulamalarını, özellikle excel’i etkin kullanabilen,
 • Tercihen SQL bilen ve sorgulama dilini aktif kullanabilen,
 • Planlama, koordinasyon ve takip becerisi yüksek, analitik ve sonuç odaklı,
 • Raporlama becerileri gelişmiş,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
 • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,
 • Bay, Bayan

" BORDO VE ÖZLÜK İŞLERİ UZMANI " aranmaktadır.

www.maviyakaik.com

1