İlan Detay

Obeya İnsan Kaynakları - İnsan Kaynakları Müdürü

İş Açıklaması

Görevleri

1. İnsan Kaynakları Çalışmaları

· Şirketin insan gücü planlarının yapılması, bütçelenmesi ve takip edilmesini sağlamak,

· Şirketin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün bulunması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve tutundurulmasına ilişkin İnsan Kaynakları Strateji planlarını ve sistemlerini oluşturmak, Sektöre ve şirkete uygun insan kaynakları sistemlerinin(işe alım, eğitim yönetimi, kariyer yönetimi, performans yönetimi) kurulması ve devreye alınmasını sağlamak,

· Çalışanların memnuniyetlerini ölçmek ve arttırmak için çalışmaların yapılması; Yılda bir defa “Çalışan ve Memnuniyet” anketini uygulamak ve gerekli aksiyonları almak,

· Şirket içi öneri-şikayet ve ödül sisteminin kurulması ve yönetilmesi,

· İç iletişim kanallarının oluşturmak, sosyal faaliyetler ve eğitimler sonrasında geribildirimleri raporlamak, gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,

· Emek piyasası içinde bir işveren markası olarak şirketin tercih edilmesi için gerekli projeleri hayata geçirmek,

2. Özlük işlemlerinin yapılması

· Personel puantaj sisteminin takip edilmesi,

· Aylık; bordro ve maaş dosyalarının hazırlanması,

· SGK tahakkuk ve İş-Kur işlemlerinin yapılması,

· Bordroların hazırlanması,

· Personel işten çıkış işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

· İşyeri disiplin işleyişinin sağlanması, raporlanması

· Mevzuat değişikliklerini takip ederek iç işleyişte yapılması gereken değişikliklere ilişkin aksiyonların alınması,

3. İSG işlemlerinin takibini yürüten alt yüklenici OSB Firmasını yönlendirmek, İSG kurul toplantıları ve Risk değerlendirme toplantılarında görev almak ve şirket içi oluşacak aksiyonları gerçekleştirmek,

4. Kendi birimine ait kalite dokümantasyonunu oluşturmak ve bölümüne açılmış düzeltici önleyici faaliyetler için gerekli aksiyonların zamanında alınmasını sağlamak,

5. Ofis Yönetimi

· Şirketin gelen-giden evrak, idari işleyiş düzenini kurmak, hayata geçirmek ve kontrolünü sağlamak

· Mutfak caterıng hizmetini takip etmek, iç müşteri memnuniyetini arttırıcı şekilde firmayı yönlendirmek, firma faturalarını kontrol etmek

· Kırtasiye, temizlik ve sarf malzemelerinin alımlarını yapmak, bütçelerini ve tüketim hızlarını takip etmek-raporlamak

· Ofis alanlarının temizliğinin genel hijyen kurallarına göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek

· ŞiRKET GÜVENLİK AÇIKLARINI TESPİT ETMEK VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAK

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Nitelik profili

· Üniversitelerin tercihen mühendislik bölümü mezunu

· Ms offıce programlarını ileri düzeyde kullanabilen,

· Kurumu temsil, iletişim ve ikna becerileri gelişmiş,

· Planlama, delegasyon ve koordinasyon becerilerine sahip,

*Ayakkabı üretim sektöründeki tecrübeler dikkate alınacaktır.

YETKİLER

· Uygulayıcı yetkisi-astları yönlendirmeyi emir komuta zinciri uygulanır.

· Uzmanlık Yetkisi-bilgi ve uzmanlığından kaynaklı olarak işverene ve çalışanlara danışmanlık yapma

SORUMLULUKLAR

İnsan Kaynakları Müdürü, Şirketin İnsan Kaynakları süreçlerine ilişkin ihtiyaçları belirlemek, önceliklendirmek, planlamak, hayata geçirmek ve raporlamaktan sorumludur.

Obeya İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; Türkiye İş Kurumu’nun 25.07.2017 tarih ve 660 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.