Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

İhlas Eğitim Kurumları - İnsan Kaynakları Uzmanı

İş Açıklaması

İş, Sosyal Güvenlik, Vergi ve İş Güvenliği mevzuatı ile ilgili kanun, yönetmelik ve özelgelerin takibi, değişikliklere uyum sağlanması,

Her ay tahakkuk öncesi çalışanlar ile ilgili tüm bilgi ve verilerin kontrol edilmesi; ay içinde işe başlayanlar, işten ayrılanlar, terfi edenler, rapor alan, devamsızlık eden veya ücretsiz izne ayrılan çalışanlar ile vergi istisnası olan, ek ödeme, sosyal yardımlar veya kesinti yapılacak çalışanların işlemlerinin SAP’de yapılması,

Çalışanlara ödenecek aylık ücretlerin tahakkuku, tahakkuk sonrası kontrolü, banka listelerinin hazırlanması ve ödeme dosyasının bankaya gönderilmesi işlemlerini yapmak,

Çalışan sicil dosyalarını hazırlamak, düzgün olarak tutmak, muhafaza etmek ve ilgili olmayan kişiler ile paylaşmamak,

SGK belgeleri, ücret hesap pusulası belgelerini dosyalamak,

Tüm personelin izin işlemlerini PDKS programından takip edilmesi, devam durumu ile ilgili raporların alınması ve yöneticilere gönderilmesi,

İşe başlayan çalışanlar ile ilgili bilgilerin (kişisel, eğitim, iletişim, iş tecrübesi, sağlık, aile, terfi, rapor, devamsızlık, ücretsiz izin, yıllık izin, vb.) tam olarak alınması ve SAP, PDKS vb. insan kaynakları yazılımlarına girilmesi, bilgilerin bilgisayar ortamında güncel tutulması,

Gerçekleştirilen özlük işlemleri ile ilgili yöneticilere periyodik olarak rapor verilmesi,

Her yıl, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve Yıllık Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasına yardımcı olmak,

Hazırlaması gereken rapor ve bilgileri zamanında hazırlanmak ve üstlere sunmak,

İnsan Kaynakları Müdürü tarafından istenen diğer görevlerin yerine getirmek,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun.

İK alanında minimum 1 yıl tecrübesi olan.

Tercihen SAP bilgisi olan.

Tercihen İngilizce bilen.

İş Kanunu ve SGK Mevzuatına hakim.

MS Office uygulamalarına hakim.

İş Mevzuatı, Bordro ve Özlük işleri konusunda temel bilgilere hakim.