İlan Detay

Mavi Yaka İnsan Kaynakları - Seçme Yerleştirme Yöneticisi

İş Açıklaması

DANIŞMANLIĞINI YAPMAKTA OLDUĞUMUZ, TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLERİNDEN OLAN ÜNİVERSİTE'NİN KENDİ BÜNYESİ İÇİN;

 • Üniversite’nin stratejik hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir insan kaynakları planlamasını yapmak.
 • İşe alım kaynaklarını araştırmak ve ilgililerle iletişime geçerek en uygun aday havuzunu oluşturmak.
 • Seçme sürecinde yöneticilere yardımcı olarak ve adayların uygunluğunu belirleyerek Üniversite’de çalışmak üzere başvuran kişilerin gerekli minimum niteliklere sahip olduklarından emin olmak.
 • İşe alım işlemleri için uygun araçları ve değerlendirme esaslarını belirlemek ve yönetmekİ
 • Gereken yetenekleri belirlemek için yöneticiler ile birlikte çalışmak, yetenekleri tanımlamak ve bunlardan yararlanmak üzere stratejiler uygulamak.
 • İlgili İnsan Kaynakları kanun, yönetmelik ve bu alanda en etkin uygulamalar hakkındaki bilgileri kullanmak ve doğru şekilde uygulamak.
 • Başvuran kişilerin belgelerinin yeterliliğine karar vermek, işe alım süreci için yöntem ve kaynak tavsiyesinde bulunmak ve boş pozisyon bilgisi ve iş tanımları ile birlikte işe alım kaynakları sağlamak.
 • Akademik olmayan boş pozisyonlar için iş ilanı hazırlayarak, gerektiği şekilde uygun gazete ve web sitesi ilanları vererek yöneticilere ve araştırma yetkililerine işe alım sürecinde destek olmak.
 • Yöneticilere, başvuru sahiplerine ve çalışanlara yetkilendirme, personel alımı, seçme, istihdam etme konularında bilgilendirme yaparak Üniversite politika ve prosedürlerini aktarmak.
 • İşe alım süreci ile ilgili evrak kontrollerini yaptırmak.
 • İşe yeni alınan veya geçiş yapan çalışanlar için işe alıştırma ve yeni çalışan desteği sağlamak, çalışanların uyum sürecini yürütmek; yeni alımlar, terfi ve tam/yarı zamanlı çalışanların geçiş işlemleri için geçmiş sorgulamasını kontrol etmek.
 • İşe yeni başlayan personelin oryantasyon ve işe alıştırma süreçlerinde rehberlik sağlamak için yöneticilerle çalışmak, işe alışma sürecinin başlaması adına yeni çalışanlarla iletişim kurmak, yeni çalışanlara danışmanlık ve destek sağlamak, yeni çalışan alışma süreci için yapılacaklar listesi ve hızlı referans kılavuzlarının geliştirilmesi ve tutulmasını sağlamak.
 • Mevcut ve eski çalışanların işe alım doğrulanma süreçlerini yönetmek.
 • Nitelikli adayların etkili ve verimli şekilde işe alınması için liderlik sağlamak, tercih edilen bir iş yeri olarak Üniversite için pozitif algı oluşturulmasına katkı sağlamak.
 • Eğitim ve gelişim programlarının planlama ve koordinasyonuna yardımcı olarak Üniversite personelinin mesleki ve kişisel olarak gelişimine destek olmak.
 • Birimin web sitesinin güncellemelerini kontrol ederek ve e-maillerine cevap vererek başvuranlara ve Üniversite çalışanlarına güncel bilgiler sağlamak.
 • Yarı zamanlı çalışanların maksimum iş süresini (saat) kontrol etmek, son 12 ay içerisindeki çalışma saatleri için aylık hazırlanan raporları takip etmek, maksimum saat sınırının aşılmaması için yöneticilerle çalışmak.
 • İK operasyonlarının etkinliğini artırmak için yeni İK süreçleri tasarlamak ve geliştirmek, süreç ve operasyonların devamlı gelişimini sağlamak üzere yeni yaklaşım tavsiyeleri sunmak.
 • Çalışma ortamında farklı kültür ve sosyal çevrelere sahip kişiler ile iletişim kurma becerilerine katkıda bulunmak, farkındalık ve saygıya teşvik sağlamak.
 • Bağımsız profesyonel okumalar yaparak, iş arkadaşlarıyla profesyonel ilişkiler geliştirerek, mesleki gelişim derslerine, İnsan Kaynakları Direktörü tarafından gerekli görülen eğitim ve/veya kurslara katılarak yetkin ve güncel kalmak.
 • Gereken durumlarda atanan diğer tüm görev ve sorumlulukları yerine getirerek İnsan Kaynakları Ofisi’nin genel başarısına katkı sağlamak.
 • Çalışmalarını bilgi güvenliği hedeflerine, politikalarına ve bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak yürütmek.
 • Kendi birimi ile ilgili bilgi güvenliği hedeflerinin takibini yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak.
 • Sistemler veya hizmetlerde gözlenen veya şüphelenilen herhangi bir bilgi güvenliği açıklığına dikkat etmek ve raporlamak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Belirtilen görev ve sorumluluklarla doğrudan ilgili en az 5 yıl deneyim.
 • Lisans mezunu,
 • 30 yaş ve üzeri,
 • Tercihen Akademik pozisyonlarda işe alım süreçlerinde rol almış,
 • Personel alımı amaçları için sosyal medyadan (LinkedIn, Facebook, Twitter vb.) yararlanma deneyimi olan,
 • İnsan kaynakları idaresi ile ilgili ilke ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olan,
 • Geçici işe alım hizmetlerine ilişkin çalışma ilkeleri, yöntemleri, sistemleri ve prosedürleri hakkında çalışma bilgili,
 • Güçlü analitik ve eleştirel düşünme, karar verme becerilerine sahip,
 • İş yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi,
 • Görev atamaları için organizasyon, öncelik belirleme ve zamanlama konularında çalışanları denetleyebilmek ve eğitebilme becerilerine sahip,
 • Çalışanların gelişiminin sağlanması ve performans yönetimi hakkında bilgi sahibi olan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,
 • Bay, Bayan

" SEÇME YERLEŞTİRME YÖNETİCİSİ" aranmaktadır.

www.maviyakaik.com

1