İlan Detay

Yeditepe Taşımacılık - İk Ve İdari İşler Uzmanı

İş Açıklaması

Şirketimizin işe alım, personel özlük işlemleri, personel avans ve ikramiye işlemlerini, yıllık izinlerin planlandığı şekilde yürütülmesi insan kaynakları ve idari işler ile ilgili tüm işlerin planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu, takip ve kontrolünü yapmak amacı ile uluslararası hava kargo taşımacılığı sektöründe Türkiye’de ilk sıralarda yer alan firmamızın İzmir ofisinde görevlendirilmek üzere İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzmanı aramaktayız.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

SORUMLULUKLAR:

 • İşe alım ve işten çıkarma süreci için gerekli çalışmaları bağlı bulunduğu yöneticinin yönlendirmesi doğrultusunda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Prosedürü’ne göre yapmak veya yapılmasını sağlamak.
 • İş ilanı verilecek kanalı belirleme ve buna yönelik satın alma anlaşması yapmak üzere bağlı olduğu yöneticisinin onayını alarak talepte bulunmak ve süreci takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Kendi bölümü ve diğer bölümlerle ilgili iş başvurularında özgeçmişleri aranan kriterlere uygun olanları seçmek ve bağlı bulunduğu yöneticisine sunmak.
 • Çalışan talep eden birimin beklediği kriterlere uygun personel adaylarını bulmaya çalışmak, aday havuzu oluşturmak ve bu konuda gerektiğinde etkinliği arttırıcı önlemler almak (ilan şeklini değiştirme, ilan metnini daha iyi hazırlama, ilan verilen süre, mülakatı yapanın etkin olmaması vb.).
 • Şirkete alınan yeni personele uygulanacak oryantasyon planı yapmak ve bu plana göre ilgili kişileri bağlı bulunacağı yöneticiye yönlendirmek ve oryantasyon sürecinin takibini yapmak.
 • İşe yeni başlayan kişilerin özlük dosyalarının, gerekli düzenlemelerin ve güncellemelerin (aile bildirimi) yapmak, ayrıca eksiksiz olarak tutulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Çalışan izinlerinin yasalara ve şirket içi tanımlanmış sisteme göre işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak veya tutulmasını sağlamak, takip etmek ve bağlı bulunduğu yöneticisine raporlamak.
 • Şirket kurum kültürünün gelişmesine ve çalışanların motivasyonlarını arttırmaya yönelik planlanmış faaliyetlerin yürütülmesinde görev almak.
 • Çalışanların beklenti, şikâyet ve taleplerini takip etmek ve bağlı bulunduğu yöneticisine rapor halinde sunmak.
 • Çalışanların eksikliklerini araştırarak bunların giderilmesine yönelik gerek duyulan eğitimlerin araştırmasını yapmak ve yöneticisine gerekli raporu sunmak.
 • Personel puantajlarının günlük takibinin yapılmasını sağlamak ve aylık maaş ödemeleri için bağlı bulunduğu yöneticisinin onayı dâhilinde yöneticisine zamanında bilgi vermek.
 • Yasal prosedürlerin gerektirdiği, SGK, İŞKUR, Çalışma Bakanlığı, Kolluk Kuvvetleri vb. kurumlara verilmesi gereken bilgileri bağlı bulunduğu yöneticinin onayı dâhilinde zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmak.
 • Şirket araçlarının kilometre - yakıt kullanımının takibinin yapılmasını sağlamak ve ayrıca belirli dönemlerde vize işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak.
 • Çalışanlara verilecek tişört, elbise, ayakkabı, araç vb. malzemelerin talep eden departmanın yöneticisi ile birlikte planlamak ve onaylarına müteakip satın alma talebi oluşturmak; gelen malzemelerin plana göre dağıtımını ve takibini yapmak.
 • Şirkete ait tüm araçları departman yöneticilerinin onayları doğrultusunda kullanıcılara zimmet tutanağı ile zimmetlemek.

Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak.
 • 4857 Sayılı İş Kanununa, 5510 sayılı SGK Kanununa ve Çalışma mevzuatına hâkim olmak,
 • İŞKUR ile ilgili süreçlerin yürütülmesinde bilgi sahibi olmak,
 • En az 3 yıl mesleki deneyim sahip olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.
 • Bilgisayar ofis programlarını ve ilgili tüm programları kullanabiliyor olmak.
 • Organizasyonel gelişim (eğitim, kariyer) konusunda bilgi sahibi olmak.

Yetkinlikler

 • Stratejik düşünebilmek.
 • İletişimi kuvvetli olmak.
 • Araştırma yönü kuvvetli olmak.
 • Dikkatli ve titiz olmak.
 • Detaylara önem vermek.
 • Takım çalışmasına yatkın olmak.