İlan Detay

FORMEST DOĞRUDAN PAZARLAMA

İnsan Kaynakları Ve Özlük İşleri Elemanı (İşbaşı Eğitim Programı)

İstanbul Avrupa

FORMEST DOĞRUDAN PAZARLAMA - İnsan Kaynakları Ve Özlük İşleri Elemanı (İşbaşı Eğitim Programı)

İş Açıklaması

 • 4857 sayılı İş Kanunu, SGK Mevzuatına hakim,
 • Özlük İşleri, Ücretlendirme, Bordro/Tahakkuk faaliyetlerini yürütmek,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin (işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, eğitim, kariyer ve yetenek yönetimi, bütçe ve raporlama, organizasyon yönetim süreç ve faaliyetleri vb.) işletme genelinde uygulanmasını sağlamak,
 • İnsan Kaynakları ile ilgili iç ve dış/resmi periyodik raporları, duyuru ve bildirileri hazırlamak,
 • Çalışan motivasyonuna yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri planlama ve iç iletişim süreçlerinde aktif rol almak,
 • Seçme ve yerleştirme politika, prosedür ve süreçlerinin iş alanında etkin bir biçimde hayata geçirilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması, işe alım ile ilgili dönemsel raporların hazırlanması,
 • Seçme yerleştirme süreçlerinin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunabilecek ve farklı kaynaklardan aday havuzu oluşturabilecek,
 • Açık olan pozisyonlar için işe alım sürecinin yürütülmesi (İlan yayını, cv tarama, aday mülakat süreci ve değerlendirme, iş teklifi, oryantasyon vb.),
 • Yasal mevzuatı ve güncel İnsan kaynakları uygulamalarını takip ederek süreçleri mevzuata uygun şekilde yürütmek
 • Puantaj bilgilerinin toplanması, kontrol edilmesi ve aylık puantaj tablosunun oluşturulması,
 • SGK, İŞKUR gibi kurumlarla yasal mevzuatların takibini yapılması, ilgili olunan süreçlerin ve yazışmaların mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlaması.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İnsan kaynakları temel süreçlerine hakim, alanında en az 2-3 yıl deneyimli,
 • İş Kanunu, bordro, personel özlük işleri ve Sosyal Güvenlik konularında deneyimli,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş, güçlü iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı,
 • Planlama & organizasyon, takip ve raporlama, problem çözme, zaman yönetimi, sonuç odaklılık ve karar verme yetenekleri gelişmiş,
 • Tercihen Seçme &Yerleştirme konusunda hizmet veren Danışmanlık firmalarında İşe Alım Uzmanı olarak çalışmış,
 • Dinamik bir çalışma ortamının gerektirdiği zamansal esnekliğe sahip,