İlan Detay
ocak 2021 görsel 4

BTM BİLİNÇLİ TÜKETİCİ MAĞAZALARI - İnsan Kaynakları Yöneticisi

İş Açıklaması

 • Perakende Mağazacılık alanında faaliyet gösteren firmamıza;
 • Şirketin stratejileri, hedefleri ve performans göstergeleri doğrultusunda, İnsan kaynakları çözümleri üretebilecek,
 • Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, 4857 sayılı İş Yasası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu vb. çalışma hayatını ilgilendiren kanun, tüzük, ve yönetmelikleri uygulamak,
 • Şirket çalışanlarına ait özlük işlemlerinin iş kanunu ve yasal yükümlülükler kapsamında tam ve eksiksiz olarak uygulanmasını sağlatmak,
 • Şirketin işe alım, organizasyonel gelişim, çalışan ilişkileri, atama (Nakil/Terfi) süreçleri yönetmek,
 • Şirketin, eğitim – gelişim süreçlerini, sektörlerdeki güncel gelişmeler paralelinde planlamak ve yönetmek,
 • Yıllık ve aylık bütçe, bütçe değerlendirme, verimlilik çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • İdari işler ile ilgili süreçleri yönetmek,
 • Tüm departman yöneticileriyle, iş birliği içerisinde koordineli olarak çalışmak,
 • Organizasyon yapısı içerisinde verimliliği arttıracak, analiz ve uygulamalarını gerçekleştirmek,
 • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, gerektiğinde kişilere mentorlük ve koçluk yapmak,
 • KÇÖ ve NÜD başvurularını gerçekleştirmek ve süreçlerin takibini yapmak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Lisans bölümlerinden mezun,
 • İnsan Kaynakları alanında en az 10 yıl yöneticilik deneyimine sahip ve İnsan Kaynakları süreçlerinin tamamına hakim,
 • İleri seviye MS-Office uygulamaları bilgisi ve özellikle ileri düzey excel raporlama becerisine sahip,
 • Tercihen Nebim V3 programını iyi derecede kullanabilen,
 • Organizasyonun eğitim ve gelişim programları oluşturup uygulayabilen,
 • 4857 nolu İş Kanunu, SSK mevzuatı ve ilgili diğer yasal uygulamala hakim,
 • Resmi kuruluşlarla (Çalışma Bakanlığı, SGK, İşkur vb.) ilgili prosedürü takip edebilecek,
 • Bordro ve Özlük işleri konularına hakim,
 • Personel seçme ve yerleştirme, Kurumsal Oryantasyon Eğitimi, yetkinlik bazlı eğitimler, performans yönetimi, süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi,
 • Yazılı ve sözlü iletişim, planlama ve organizasyon becerisi yüksek,
 • Problem çözücü iletişim yeteneği kuvvetli insan ilişkileri güçlü,sorumluluk alabilecek,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,