İlan Detay

Gürsan Alüminyum İmalat Sanayi Limited Şirketi - İnsan Kaynakları Ve İdari İşler Sorumlusu

İş Açıklaması

 • İş Kanunu ve SGK mevzuatına uygun tüm bordrolama süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli raporlamaların yapılması,
 • Tüm yasal mevzuatların takibinin yapılması, süreçlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, tüm yasal bildirimlerin yapılması ve takip edilmesi,
 • Personel işe giriş ve işten çıkışlarının kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi
 • Günlük, haftalık ve aylık PDKS raporlarının düzenli bir şekilde yapılması
 • Personellerin özlük dosyalarını oluşturulması ve takibinin sağlanması
 • Personel izin takibinin düzenli bir şekilde yapılması
 • İşten ayrılan çalışanların kıdem, ihbar tazminatı ve diğer hak edişlerinin hesaplanması
 • Personellerin icra, avans vb. kesintilerinin yapılması
 • Aylık işgücü çizelgelerinin düzenlenmesi
 • İşe alım, oryantasyon ve eğitim takiplerinin yapılması
 • Bölümler arası iletişimi sağlayarak çözümler bulmak ve uygulamak,
 • İşe alım ile ilgili başvuru, mülakat ve alım ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, ,
 • Personelin disiplinsizlik vb. hususlarda savunmalarına başvurarak gerekli ikaz/uyarıları yazılı veya sözlü olarak yapmak,
 • Fabrika içerisinde personelden kaynaklı disiplinsizlikleri ve diğer oluşabilecek uygunsuzlukları önlemek, gerekli uyarıları yapmak .
 • İnsan Kaynakları ve idari işler konusunda görevlerin etkin olarak yürütülebilmesi için gerekli planlamaları ve düzenlemeleri yapmak.
 • Çalışanların ücret, fazla mesai, izin ve diğer özlük hakları ile ilgili hesaplamaları yaptırmak,
 • Şirket çalışanlarının moral ve motivasyonu için alınması gereken tedbirleri planlamak ve organizasyonunu gerçekleştirmek,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına uyumlu,
 • Analitik düşünebilen, sonuç odaklı,
 • Bordro konusunda deneyiml,
 • İlgili yasal mevzuatlara hakim,
 • Tercihen Logo Bordro Plus Programını kullanmayı bilen,
 • İdari işler konusunda deneyimli
 • Tercihen Eseyurt civarında ikamet eden .