İlan Detay

CVPLUS Search & Selection - İnsan Kaynakları Uzmanı

İş Açıklaması

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz İzmir'de bulunan ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için ''İnsan Kaynakları Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.

 • İşe alım ve oryantasyon sürecini, şirket değerlerine ve İK misyonuna uygun bir şekilde yürütmek,
 • Görevler bazında rol profillerini, yetkinlikleri oluşturmak ve güncel tutmak,
 • Yeni görev tanımlarının oluşturulması ve var olanların güncellenmesi, organizasyon şeması ve terfi şeması çıkarılması, fonksiyonların ve iş akışlarının incelenmesi, sorun ve ihtiyaç analizi, işlerin yalınlaştırılması ve verimli hale getirilmesi vb. amaçlarla İş Analizi çalışmalarını yürütmek,
 • Ücretlendirme Sistemini yürütmek, hiyerarşi ve mesleki yeterliliğe dayalı bir maaş politikası oluşturmak,
 • Performans Yönetim Sistemini (PYS) ile ilgili iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek. PYS verilerinin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak,
 • Eğitim planlama, organize etme, eğitim raporlarını hazırlama ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek,
 • İK uygulamaları ile ilgili prosedürleri hazırlamak ve uygulama değişikliklerine göre revizyonlarını takip etmek (İşe Alım, İşten Ayrılma, Oryantasyon, Eğitim, Öneri Sistemi, Bordrolama),
 • Çalışanların iş sözleşmeleri, talimat ve prosedürlere uyumunu içeren çalışmaları organize etmek, uygulamak ve takibini sağlamak,
 • İşe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bordro/tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Yasal mevzuatların takibini yapmak, süreçleri mevzuatlara uygun olarak yürütmek, özlük işlemleri kapsamındaki diğer tüm yasal bildirimleri yapmak. SGK Teşviklerini ve diğer teşvikleri takip ederek uygulamak,
 • Disiplin süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • İş Hukuku ile ilgili konularda gerekli prosedürlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Şirket içerisindeki sosyal organizasyonları planlamak, organize etmek ve gerçekleştirmek,
 • İK Raporlamalarını gerçekleştirmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun,
 • İnsan kaynaklarının tüm süreçlerinde en az 3 yıl tecrübeli,
 • İşe alım, ücretlendirme, performans yönetimi, çalışan bağlılığı, motivasyon, eğitim ve kariyer planlama gibi İnsan Kaynakları süreçlerinde deneyimli,
 • Personel özlük işlemleri, bordrolama ve yasal bildirim süreçlerini yürütebilecek, (Özlük, bordrolama, e-bildirge, yıllık izin yönetimi vs.)
 • İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik kanunu konusunda bilgi sahibi,
 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları gerçekleştirebilecek,
 • Kurum kültürü çalışmalarını yürütebilecek,
 • KVKK konusunda bilgi sahibi,
 • Sözlü-yazılı ifade gücü yüksek,
 • Çalışanlarla iletişim kurma yeteneğine sahip,