İlan Detay

Hamleteks Tekstil - İnsan Kaynakları Sorumlusu

İş Açıklaması

İstanbul Pendik’te Bebek ayakkabısı imalatı yapan firmamızda görevlendirmek üzere,

" İnsan Kaynakları Sorumlusu " olarak görev alacak ekip arkadaşı aramaktayız.

 • Personel özlük evraklarının oluşturulması ve arşivlenmesi,
 • Alt yüklenici firmaların aylık personel evraklarının kontrolü ve ilgili hak ediliş onayları.
 • Personel izin takibi ve yıllık izinlerin kontrollerini sağlanması,
 • Aylık bordrolarının hazırlanması ve ilgili onaylarının verilmesi,
 • Günlük / Aylık / Dönemsel Bazda Personel durum raporlarının hazırlanması,
 • Servislerin evraklarının takibi ve onayı,
 • Aylık Tahakkukların ilgili personel sistemine aktarımı.
 • Aylık ve günlük PDKS raporlarının işlenmesi ve hazırlanması,
 • Aylık maaş bordrolarının hazırlanması, bordro imzalarının düzenli olarak alınması,
 • Is kanunlarına uygun personel Giriş/Çıkış işlemlerinin yürütülmesi.
 • Personel icra işlemlerinin takibi,
 • Yasal mevzuatın takibinin ve kurum içerisinde uygun standartların oluşturulmasının sağlanması,
 • Kurum genelinde iş gücünün eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlenmesi ve yönetimi.
 • Görev tanımları, iş analizleri ve organizasyon yapısı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, iş süreçlerinin güncellenmesinin ve uygulanmasının sağlanması
 • Çalışan memnuniyeti ve devamlılığına yönelik projeler geliştirilmesi, çalışan motivasyonunu destekleyen faaliyetlerin planlanması,
 • Yeni personelin Oryantasyon ,sosyal uyumluluk ve işbaşı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş alımları seçme ve yerleştirme , İşe alım ön mülakatlarını gerçekleştirmek, Adayların referans kontrollerini yapmak,
 • İşe giriş ve işten çıkış süreçlerinin prosedürlere uygun yürütülmesi,
 • Tüm idari işler süreçlerini yönetilmesi (İSG, Servis, Yemekhane Hizmetleri)
 • Disiplin süreçlerinin yönetmeliğe uygun şekilde uygulanması, Tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlamak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Tercihen Üretim Sektöründe; İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerinin kurulmasında uygulanmasında yönetici pozisyonda deneyim sahibi,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi gelişmiş, ikna kabiliyeti yüksek, müzakere becerileri gelişmiş
 • Kurumu temsil edebilecek duruşa sahip, uzlaşmacı, sosyal ilişkilerde başarılı,
 • Sistem kurma, değişim süreçlerini yönetme ve ekip yönetimi konusunda tecrübeli
 • Alanındaki yenilikler ve yayınlar konusunda birikimli, yenilikleri hızlıca uygulayabilme ve strateji oluşturabilme becerisine sahip
 • Bordro özlük işlemleri, ücret ve yan haklar fonksiyonlarını yönetebilecek derecede mevzuat ve uygulamalara hakim
 • İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim
 • Analitik düşünce ve analiz yeteneğine sahip
 • Planlama ve organizasyon kabiliyeti gelişmiş
 • MS Office uygulamalarına hakim,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • En az 4 yıl benzer pozisyonda deneyimi olan,
 • İş Sağlığı Ve İş Güvenliği İle İlgili Çalışmaları yönetecek,
 • Organizasyon Şemaların oluşturulması
 • Personel görev tanımlarının oluşturulması
 • Sosyal Uyumluluk sürecini yönetecek,
 • Mesleği ile ilgili güncel mevzuata hakim ve iş disiplini olan,
 • Kartli gecis sistemi (PDKS) programında deneyim ve bilgi sahibi,
 • İyi seviyede Excel kullanabilen,
 • Anadolu yakasında ikamet eden,