Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

CVPLUS Search & Selection - İnsan Kaynakları Müdürü

İş Açıklaması

Danışmanlığını üstlendiğimiz üretim sektörünün lider firmalarından olan müşterimiz için ''İnsan Kaynakları Müdürü'' arayışımız bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 10 yıl tecrübeye sahip,
 • Otomotiv sektöründe tecrübeli,
 • İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce dil bilgisine sahip
 • SAP HR ve tercihen Sabancı Dx programlarını kullanabilen,
 • SGK, Bordro Tahakkuku, Puantaj, Mülakat ve İşe Alım, Ücret ve Performans Yönetimi, Eğitim ve kariyer planlaması başta olmak üzere tüm İnsan Kaynakları süreçlerini fiilen yürütmüş olan,
 • Endüstriyel ilişkiler alanında tecrübeli ve ilgili mevzuata hakim,
 • MS Office uygulamalarına ileri derecede hakim,
 • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik ve ilgili mevzuatlara hakim,
 • Toplu İş Sözleşmesi süreçlerine aktif katılım sağlamış,
 • Toplam Verimli Yönetim / Bakım konusunda deneyimli,
 • Yalın üretim teknikleri ve uygulamaları konusunda tecrübeli,
 • Problem çözme ve organizasyon yeteneğine sahip,
 • Analiz etme, raporlama ve sunum tecrübesi olan,
 • Organizasyon ve kaynak yönetme konularında tecrübeli,
 • Sorumluluk alabilen, iletişim kabiliyeti yüksek, sonuç odaklı, analitik düşünebilen,
 • İzmit, İstanbul Anadolu yakasında veya Gebze’de ikamet eden / edebilecek olan.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Şirketin organizasyon yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek ve denetlemek,
 • Personelin başarısını, uyum düzeyini, motivasyonunu ve verimliliğini artırıcı düzenlemeleri planlamak ve gerçekleştirilmesini koordine etmek,
 • Personelin performansının değerlendirilmesi için başarı ölçekleri geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek,
 • Eğitim ihtiyacının saptanmasına yönelik yöntemlerin araştırılması, uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve periyodik olarak eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
 • Yıllık eğitim plan, program ve bütçesini hazırlanmasını sağlamak ve yıllık eğitim planının Stratejik Plan ile uyumunu denetlemek,
 • Uygulanan eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, anket ve analiz çalışmaları ile değerlendirilen eğitim faaliyetleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarını koordine etmek,
 • İnsan Kaynakları raporlarının yıllık olarak hazırlanmasını planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
 • Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak,
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin (Organizasyonel Gelişim ve Bordro Özlük) kalitesini kontrol etmek,
 • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Şirketin insan kaynakları politikalarını gerçekleştirmek amacı ile sorumluluğundaki süreçleri yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine göre yönetmek,
 • İnsan gücü planlama çalışmalarını yürütmek; buna uygun seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, oryantasyon, performans ve kariyer yönetimi, ücret yönetimi sistemlerinin kurulmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Kurumsal strateji ve hedefler doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemlerinin çalışma hayatına olumlu katkı yapması,
 • Devamsızlık oranları, işgücü devir hızları vb. ile işgücü planlarını hazırlatmak,
 • Endüstriyel ilişkiler sürecine ait faaliyetleri ve toplu sözleşme sürecini yönetmek,
 • Kurumsallaşma sürecinde İnsan Kaynakları yönetimi ve uygulamalarını, üst yönetimin onayı ile gerçekleştirilmesini ve devamını sağlamak,
 • Değişim Yönetimi Süreçleri; Kuruluşun insan kaynakları etkinliğinin düzenli incelenmesiyle gerekli olabilecek örgütsel değişimleri belirlemek, değişime ihtiyaç duyulan alanları detaylandırmak ve üst yönetime raporlamak,
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerini planlamak, organize etmek personelin sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek,
 • Disiplin Kuruluna başkanlık etmek,
 • Etik Kurul çalışmalarını yürütmek,
 • Şirket içi iletişim prosedürünün oluşturulması ve takibini sağlamak,
 • Yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlara göre şirketin iş güvenliği ve çevre politikalarını oluşturmak, takip etmek ve denetlemek.
 • İSG kurulunda alınan kararların kurum içinde uygulanmasında aktif rol oynamak.