İlan Detay
pozitera görsel

Pozitera

Muhasebe Uzmanı

İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa

Pozitera - Muhasebe Uzmanı

İş Açıklaması

 • Genel Muhasebe, Finans ve Bütçe-raporlama süreçlerinin uygulanması,
 • Şirketin yıllık bütçe planının oluşturulmasına destek verilmesi,
 • Yasal beyannamelerin hazırlanması (KDV, ÖTV, Damga Vergisi, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, KDV iadeleri vb.),
 • Mali sonuçlara ilişkin tablolarının aylık ve yıllık (Bilanço, Kar-Zarar vb.) oluşturulması,
 • Dönem kapanış kayıtlarının ve hesaplamalarının yapılması, gelir tablosu ve bilanço mutabakatlarının yapılarak hazırlanması,
 • Tüm kıymetli evrak, doküman ve defterlerin yasal mevzuata uygun şekilde arşivlenmesinin ve korunmasının sağlanması,
 • Muhasebe mevzuatı, vergi mevzuatı, ticaret hukuku gibi genel mevzuatta yapılan değişikliklerin takibinin yapılması,
 • Banka ve finans kurumları ile ilişkilerin sürdürülmesi,
 • Günlük piyasa takibinin ve banka hesap kontrollerinin yapılması,
 • E-fatura ve E-defter süreç kontrolünün sağlanması,
 • MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,
 • Cari hesap takibi ve mutabakatlarının yapılması,
 • Alış ve masraf faturalarının kayıtlarının yapılması,
 • Fatura girişleri konusunda deneyimli,
 • Tek düzen hesap planına hakim, cari hesap mutabakatlarında deneyimli,
 • Beyanname düzenleme ve onay süreçlerinde görev almış,
 • Sonuç odaklı, iş takibi ve iletişimi kuvvetli, analitik düşünme ve dokümantasyon becerisi güçlü,
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve iletişimi kuvvetli.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (İİBF) mezun,
 • Perakende sektöründe Muhasebe ve Finans alanında en az 7 yıl tecrübesi bulunan,
 • Bütçeleme Genel muhasebe, yönetim muhasebesi süreçlerine hâkim,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) ve genel muhasebe standartlarına hakim,
 • Güncel mevzuatlara hakim, yasal mevzuatlardaki değişiklikleri takip eden,
 • ERP programını aktif olarak kullanabilen,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Sonuç odaklı çalışan, takım çalışmasına yatkın, yeniliklere açık, analitik düşünebilen,