İlan Detay

MENA GATE INSAAT TAAHHÜT MÜHENDISLIK HIZMETLERI SANAYI

Pazarlama Ürün Müdürü ( Arap Veya Türk )

İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa

MENA GATE INSAAT TAAHHÜT MÜHENDISLIK HIZMETLERI SANAYI - Pazarlama Ürün Müdürü ( Arap Veya Türk )

İş Açıklaması

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Job Purpose:

Managing the marketing initiatives using market research and analysis to direct marketing strategy and planning. Oversees the production of all promotional materials and marketing campaigns. Reports marketing and sales results to senior executives.

Duties and Responsibilities:

 • Researches and analyses market trends, demographics, pricing schedules, competitor products, and other relevant information to form marketing strategies
 • Developing the marketing strategies and plans of company brands and products in line with company objectives.
 • Developing and determining marketing budgets, including expenditures, research and development appropriations, return-on-investment and profit-loss projections.
 • Developing a pricing strategy that maximizes profits and market share.
 • Works with marketing staff to develop detailed marketing plans for all marketing channels and sales teams.
 • Oversee the implementation and execution of the various efforts associated with the offline and online marketing activities
 • Manage and coordinate activities of marketing staff and activities to insure their effectiveness.
 • Approves and oversees the creative development of promotional materials, website content, advertisements, and other marketing-related projects
 • Conduct market research to determine market requirements for existing and future products
 • Coordinating marketing campaigns with sales activities.
 • Monitor and review all reports of marketing activity and results
 • Adjusts marketing campaigns and strategies as needed in response to collected data and other feedback
 • Maintain effective internal communications to ensure that all relevant company functions are kept informed of marketing activities to insure the effective coordination.
 • Analyzing potential strategic partner relationships for company marketing
 • Tracks all marketing and sales data and creates detailed written reports and verbal presentations to bring to senior executives
 • Perform other job-related duties as assigned by the direct manager.

Pazarlama Ürün Müdürü

İş Tanımı:

Pazarlama stratejisini ve planlamasını yönlendirmek için pazar araştırması ve analizini kullanarak pazarlama girişimlerini yönetmek. Tüm promosyon malzemelerinin ve pazarlama kampanyalarının üretimini denetler. Pazarlama ve satış sonuçlarını üst düzey yöneticilere raporlar.

Görev ve Sorumlulukları:

• Pazarlama stratejileri oluşturmak için pazar eğilimlerini, demografik bilgileri, fiyatlandırma çizelgelerini, rakip ürünleri ve diğer ilgili bilgileri araştırır ve analiz eder

• Şirket hedefleri doğrultusunda şirket markalarının ve ürünlerinin pazarlama stratejilerini ve planlarını geliştirmek.

• Harcamalar, araştırma ve geliştirme ödenekleri, yatırım getirisi ve kar-zarar projeksiyonları dahil olmak üzere pazarlama bütçelerinin geliştirilmesi ve belirlenmesi.

• Karları ve pazar payını maksimize eden bir fiyatlandırma stratejisi geliştirmek.

• Tüm pazarlama kanalları ve satış ekipleri için detaylı pazarlama planları geliştirmek için pazarlama personeli ile birlikte çalışır.

• Çevrimdışı ve çevrimiçi pazarlama faaliyetleriyle ilgili çeşitli çabaların uygulanmasını ve yürütülmesini denetlemek.

• Pazarlama ekibinin faaliyetlerini ve etkinliklerini güvence altına almak için faaliyetlerini yönetilmesi ve koordine edilmesi

• Promosyon malzemelerinin, web sitesi içeriğinin, reklamların ve pazarlamayla ilgili diğer projelerin yaratıcı gelişimini onaylanması ve denetlenmesi

• Mevcut ve gelecekteki ürünlerin pazar gereksinimlerini belirlemek için pazar araştırması yapılması

• Satış faaliyetleri ile pazarlama kampanyalarını koordine edilmesi

• Pazarlama faaliyeti ve sonuçlarının tüm raporlarını izlenilmesi ve incelenmesi

• Toplanan verilere ve diğer geri bildirimlere cevap olarak pazarlama kampanyalarını ve stratejilerini gerektiği gibi ayarlanması

• Etkili koordinasyonu sağlamakta tüm şirket fonksiyonlarının pazarlama faaliyetlerinden haberdar edilmesini sağlamak için etkili iç iletişimi sürdürmek.

• Şirket pazarlaması için potansiyel stratejik ortak ilişkilerini analiz etmek.

• Tüm pazarlama ve satış verilerini takip edilmesi ve üst düzey yöneticilere sunulması için detaylı yazılı raporlar ve sözlü sunumlar oluşturulması

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Academic Qualifications:

 • Bachelor’s degree in marketing, business, or related field

Requirement:

 • At least 4 years' experience in a similar position.
 • Native Arabic speaker and good in Turkish (optional).
 • Professionally use of MS office programs.
 • Familiar with marketing automation and CRM tools
 • General knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends)
 • Numerically literate, comfortable working with numbers, making sense of metrics and processing figures with spreadsheets
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement
 • Willingness and ability to travel

Skills:

 • Strong project management, multitasking, and decision-making skills
 • Excellent leadership and communication skills
 • Metrics-driven marketing mind with eye for creativity

Working Days

Weekdays: 09:00-18:00

Saturday : 09:00 -14:30

Working Address: İkitelli - OSB - Başakşehir \ İSTANBUL

Genel Nitelikler:

• Pazarlama, işletme ile ilgili alanlarda lisans derecesinde mezun olmak

• Benzer pozisyonlarda en az 4 yıl deneyimli

• İngilizce ve Arapça dilinin ileri seviyede olması

• Profesyonel olarak MS ofis programlarını kullanmak.

• Pazarlama otomasyonu ve CRM araçlarında bilgi sahibi

• Web sitesi analiz araçları hakkında genel bilgi (ör. Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends)

• Sayısal okuryazarlık, sayılarla rahat çalışma, metrikleri anlamlandırma ve elektronik tablolarla rakamları işleme

• Çevrimiçi pazarlamada en son trendler en iyi uygulamalar ile güncel takip

• Güçlü proje yönetimi, çoklu görev ve karar verme becerileri

• Mükemmel liderlik ve iletişim becerileri

• Yaratıcılık gözüyle metrik odaklı pazarlama zihni

• Seyahat engeli olmayan

Çalışma Günleri

Hafta İçi : 09:00-18:00

Cumartesi : 09:00 -14:30

Çalışma Adresi : İkitelli - Osb - Başakşehir \ İSTANBUL