İlan Detay

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi - Muhasebe Uzmanı

İş Açıklaması

 • En az lisans mezunu olmak (tercihen İşletme, Ekonomi, İktisat, Uluslararası İlişkiler vb. bölümleri),
 • Sivil toplum projeleriyle ilişkili, AB/Dünya Bankası/Kalkınma Ajansı projelerin finansal süreçlerinde bilgi ve deneyime sahip olmak(mali ve teknik),
 • AB proje uygulama usul ve kurallarına ilişkin en az 2 yıl projelerde idari ve finansal yönetim deneyimine sahip olmak,
 • Yerel yönetimler, kamu kurumları, kalkınma ajansları, uluslararası fon sağlayıcılar(AB/Dünya Bankası vb.)ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ve işbirliğiyle uygulanan, çok paydaşlı, en az 1 proje deneyimine sahip olmak,
 • Şehirlerarası seyahat etme engeli bulunmamak(olası ihale ve izleme ziyaretleri için),
 • Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce ve Türkçe bilgisine sahip olmak,
 • Proje Döngüsü Yönetimi(PCM) eğitimine katılmış olmak,
 • İyi derecede MS Office programları bilgisine ve deneyimine sahip olmak,
 • Logo, Tiger vb. gibi muhasebe programlarını kullanabilmek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri iyi olmak,
 • Ayrıntılara önem vermek, sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Proje İdari/Finans Uzmanı planlanmış proje faaliyetlerinin, taahhüt edilen proje sonuçlarını, çıktılarını ve satın alımlarını zamanında yerine getirmek ve arşivlemek(hardcopy&dijital),
 • Proje ekibi, satın alma birimi ve muhasebe birimleri ile birlikte çalışarak, proje ödemelerinin bütçeye uygun olarak yapılmasının kontrolü ve bütçenin periyodik takibini sağlamak,
 • Projenin alımlarının zamanında gerçekleştirilmesine yönelik proje ekibine stratejik tavsiyelerde bulunmak,
 • Proje hesaplarına ait tüm muhasebe işlemlerinin yapılarak, kayıt altına almak ve dosyalama ve arşivlemesini yapmak,
 • Fon sağlayıcı kuruma sunulması gereken her türlü bilgi, belge, talep ve raporların hazırlayarak, usulüne uygun olarak tamamlanmasını sağlamak,
 • Her ay program kapsamında gerçekleşen operasyonel harcamaların paydaşların belirlediği  harcama kırılımlarına  göre ayrılması; destekleyici belgelerinin temin edilip dosyalanması
 • Program kapsamında gerçekleşen operasyonel harcamaların raporlanmasına destek sağlanması, 
 • Operasyonel harcamaların finansal raporlama modellerine uygun hale getirilmesi,
 • İnsan kaynakları, bütçe ve raporlama ile satın alma birimleriyle proje yönetimiyle ilgili işleri takip etmek.