Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Firma Adı Gizli

Finans Sorumlusu

İzmir

Firma Adı Gizli - Finans Sorumlusu

İş Açıklaması

• Finansal Raporlama, Kredi, Kasa işlemleri, Çek, Senet Cari Hesap ve banka işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

• Şirketin finansal tablolarını hazırlayıp, bunları raporlamak ve analizlerini yapmak,

• Finansal analiz raporlarının neticesinde, şirket stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak Kredi, fon yönetimi, hazine, döviz pozisyonu konularında tüm finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin verimli yönetilmesi,

• Banka işlemleri ve ileri düzeyde kredi mevzuatını yönetmek,

• Yasal ve güncel mevzuata uygun olarak tüm finans süreçlerinin doğru, düzenli ve eksiksiz yürütülmesinin sağlanması

• Bağımsız denetimler ile ilgili tüm süreçlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

• Nakit akışı ve banka işlemlerini aktif olarak yürütmek, raporlamak

• Tüm kıymetli evrak ve dokumların yasal mevzuata göre takibini ve arşivlenmesini sağlamak

• Finans kuruluşları (Bankalar, leasing ve diğer finans kuruluşları) ile ilişkileri tesis etmek ve yürütmek

• Ödeme ve tahsilat planlarını yapmak, Üst yönetime onaya sunmak,

• Şirketin haftalık, aylık, yıllık gelir - gider döviz borç, alacak tablolarını hazırlamak ve bu konuda üst yönetime rapor halinde sunmak,

• Bankalarla görüşmeleri yapmak,

• Hukuki süreçlerin takibini yapmak

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

• Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun, (tercihen Finans, İktisat veya İşletme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun),

• 10 yıllık Üretim ve parekende sektöründe tecrübesi olan

• Finans, Bütçe ve Raporlama süreçlerinde deneyimli,

• Denetim etiğine, kurallarına yasal mevzuat ve UFRS’e hâkim

. Netsis ve Ofis programlarını etkin kullanabilen,

• Günlük piyasa koşullarının takip edilmesi ve gerektiği durumlarda üst yönetime bilgi verilmesi

• Temel muhasebe (mizan, bilanço, gelir gider tabloları) bilgisine sahip olmak

• Kredi analizinin yapılması konusunda deneyim sahibi olan

• Analitik, çevik düşünebilen, yönetsel-stratejik bakış açısına sahip

• Güçlü iletişim ve koordinasyon becerisi olan, ekip çalışmasına yatkın

• İş disiplini, zaman yönetimi ve gizlilik ilkelerine bağlı,