İlan Detay

INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri - Muhasebe Uzmanı

İş Açıklaması

 • Muhasebeyi doğrudan ilgilendiren konularda Bankalar, Resmi daireler ( Vergi dairesi, SGK. v.b ) ile ilgili işlemlerde evrak düzenlenmesi ve takiplerini yapabilecek,
 • Tüm muhasebesel işlemleri düzenli bir şekilde kayıtlarını yaparak dosyalanması ve arşivlenmesini sağlayacak, ( Banka hesapları , Cari Hesaplar ve Stoklar )
 • Tüm vergi beyannamelerini ve bildirimleri yasalara uygun olarak , herhangi bir cezai sorumluluk yaratmayacak şekilde zamanında eksiksiz olarak hazırlanmasını ve muhasebeleştirilmesini yapabilecek,
 • E- fatura , E-defter ve E-arşiv süreçlerini takip edebilecek ,
 • Günlük, haftalık ve aylık tahsilat ve ödeme planlarının oluşturulması ve ödemelerin yapılması, Cari hesapların kontrol edilmesi,mutabakatların yapılması
 • Aylık finansal raporlamalar yapabilecek,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • En az 5 yıl Muhasebe pozisyonunda tecrübeli,
 • Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye ve Muhasebe bölümlerinden mezun,
 • Tek Düzen Hesap planına vakıf,
 • Vergi mevzuatı ve muhasebe standartlarına hakim,
 • E-defter, E-fatura, e-arşiv uygulamalarına, genel muhasebe,, mali tablolar, beyannameler konularına hakim,
 • ERP tabanlı muhasebe yazılımı ve MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen
 • İş takibi konusunda dikkatli,
 • Çözüm odaklı yaklaşım sergileyebilen, prensipli, sorumluluk sahibi ve disiplinli,