İlan Detay

ADSTATION REKLAM ORGANİZASYON - İnsan Kaynakları Direktörü

İş Açıklaması

Grup şirketlerimizin tamamından sorumlu olacak; Firmalarımızın Üsküdar-Bulgurlu Merkez Ofisinde Görevlendirilmek Üzere;

İş Tanımı:

 • Kurum hedefleri doğrultusunda insan kaynakları kültürü ve politikalarının oluşturulmasında rol almak,
 • İnsan Kaynaklarının işe alım, performans yönetimi, eğitim yönetimi, ödüllendirme sistemi, kariyer planlama, ücret yönetimi, özlük ve personel işlemleri ile ilgili süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • İnsan Kaynakları faaliyetlerinin rapor ve sunumlarını hazırlamak,
 • Şirket hedefinin oluşturulmasında aktif rol oynamak,
 • Şirket gereksinimleri doğrultusunda iş gücü planlarını yapmak, çalışan memnuniyeti ve devamlılığına yönelik projeler geliştirmek,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinde yenilikçi bakış açısı ile projeler üreterek gerekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yasal mevzuat çerçevesinde, şirketin belirlemiş olduğu kriterlere göre ücretlendirme, yan haklar ve özlük süreçlerinin yönetimine destek sağlamak,
 • İş tanımlarının, iş süreçlerinin güncellenmesini ve uygulanmasının takibini sağlamak,
 • İnsan Kaynakları ile ilgili iç yönetmeliklerin, prosedürlerin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 • Personel mesleki gelişimini sağlamak amacıyla eğitim programları planlamak ve uygulamak,
 • Üretilen gelişim çözümlerinin şirket gelişimi ile çalışanların gelişimine katkısının artırılmasına yönelik eylem planlarını oluşturmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve raporlamak,
 • İşveren markasını güçlendiren faaliyetlerin kontrolünü sağlamak,
 • SGK, İşkur ve diğer resmi kurumlarla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Düzenli insan kaynakları faaliyet raporları oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği hususlarında gerekli tedbirleri almak ve personele bu hususlar ile ilgili eğitim vermek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • İnsan Kaynakları alanında minimum 10 yıl KURUMSAL FİRMA deneyimli,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, pozitif bakış açısına sahip,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü,
 • Planlama ve organizasyon becerilerine sahip,
 • İşe alım, Özlük, Bordro işlemlerine ve Teşviklere hakim,
 • İş kanunu, SGK, İSG gibi çalışma ilişkilerini düzenleyen tüm kanun ve yönetmeliklere ileri derecede hakim ve güncel değişiklikleri takip eden,
 • Analitik düşünebilen, detaylara önem veren, planlı ve titiz çalışabilen,
 • Etkin raporlama ve analiz yapabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetme tecrübesine sahip

İnsan Kaynakları Direktörü arayışımız bulunmaktadır.