İlan Detay

Kadifeteks Mensucat Sanayi A.Ş - Sorumlu Çevre Mühendisi

İş Açıklaması

 • Atık yönetiminden sorumlu olmak,
 • Çevre danışmanına eşlik etmek,
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını sağlamak,
 • Atıkların düzenli depolanmasını sağlamak,
 • Atıkların lisanslı firmalara verilmesini sağlamak ve gerekli sözleşmeleri yapmak,
 • Çevre yönetimi dosyalarının ve yazışmaların takibini gerçekleştirmek,
 • Arıtma ile ilgili her türlü ölçüm ve raporu günlük, haftalık ve ayık olarak üstlerine bildirmek,
 • Atık su arıtma tesisinin etkin, verimli ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak,
 • Atık su arıtma tesisi ile ilgili; arıza, çalıştığı halde standartları sağlayamama, kapasite artırımına gidilmesi, faaliyetin geçici veya süreli olarak durdurulması gibi aksaklıklarda ilgili idare ile gerekli yazışmaları yapmak,
 • Atık su arıtma tesisinin işletilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin belgeleri beş (5) yıl süre ile muhafaza etmek,
 • 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğini kontrol etmek,
 • Atık su arıtma tesisi ile ilgili resmi kurumlarca yapılacak yazışmalarda, istenen her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek,
 • Bakanlıkça yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında atık su arıtma tesisinde hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
 • Atık su deşarjı konulu çevre izni işlemleri ile ilgili süreçleri çevre görevlisi ile birlikte takip etmek,
 • Atık su arıtma tesisinin modernizasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları takip etmek,
 • Atık su arıtma tesisinin faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlıkça kurulacak izleme sistemine zamanında girmek,
 • 22/3/2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürekli Atık su İzleme Sistemleri Tebliği kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğini kontrol etmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun,
 • İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atık su arıtma tesislerinde tecrübeli,
 • Tercihen arıtma deşarj parametrelerinin test ve ölçümlerini yapabilen,
 • Arıtma ve çevre konularının ilgili mevzuatlarına hakim,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • İletişim becerisi kuvvetli,
 • İstişare ve diyaloğa açık,
 • Sevk, idare ve koordinasyon yeteneği gelişmiş,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan,
 • Sakarya-Akyazı ve çevresinde ikamet eden/edebilecek.