Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay
İMA1

İSTANBUL MODA AKADEMİSİ - Eğitim Ve Kalite Ekip Lideri

İş Açıklaması

Öğrenci İşleri ve Eğitim Planlama Süreçleri

 • Tüm öğrenci işleri kapsamında süreçleri yönetir.
 • Öğrencilerin kayıttan mezuniyetine kadar tüm süreçlerinde gerekli sistemeleri kurar, yürütür.
 • Öğrenci ve Eğitmen veri tabanının günceller, gerekli veri analizini yapar.
 • Öğrencilerin derse devamlılığının kontrolünü sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Haftalık ve günlük ders planlarını tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanmasını, güncellenerek duyurulmasını sağlar.
 • Öğrenci kütükleri ve mezuniyet bilgilerinin arşivlenmesini sağlar.
 • Eğitim yılı ve takvim yılı bazında öğrenci kayıt sayılarını güncelleyerek yıllık database sisteminin oluşturulmasını sağlar.
 • Öğrenci disiplin işleri ile ilgili yazışmaların yapılması ve düzenlenmesini yönetir.
 • Gerektiğinde kendi uzmanlık alanında eğitimler verir.
 • İMA Kalite Yönetimi kapsamında yapılan Kalite Toplantıları’na katılır.
 • Akademinin ve eğitim programlarının sunum ve tanıtım etkinliklerinde görev alır, İMA’yı temsilen katılır.
 • Öğrencilerin staj ve iş yönlendirmeleri konusundaki yasal süreçleri takip eder. yönlendirme ve kalite süreçlerini İnsan Kaynakları ile birlikte yürütür.
 • MEB süreçlerini yürütür ve denetler.
 • İMA bünyesinde tüm operasyonel ve teknik ofis hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini Mali ve İdari İşler bölümü ile işbirliği içinde yönetir.
 • Eğitim programları ve etkinliklerle ilgili her türlü teknik ekipman ve salon düzeninin sağlanmasını organize eder.
 • Eğitim, teknik hizmetler ve öğrenci işleri ile ilgili bütçeyi hazırlar, onayını alır. Bütçe yönetimini ve takibini gerçekleştirir.

Eğitim Kalite ve Değerlendirmesi

 • Kurum bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalite süreçlerinin takibi, raporlanması ve iyileştirilmesini gerçekleştirir.
 • Eğitim programlarının periyodik olarak hazıranmasını sağlar.
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesini sağlayacak yöntem ve araçların etkin olarak kullanılmasını sağlar.
 • Gelişim ihtiyacı olan konularda doğru yöntemin ve kaynağın seçilerek eğitimlerin içerik tasarımının yapılmasını sağlar.
 • Dijital gelişim çözümlerinin (e-learning, video learning, v.b.) içerik tasarımlarının kalite standartlarına uygun oluşturulmasının sağlanması, kaliteye uygunluğunun takibini yapar.
 • Eğitmen ve öğrencilerin; gelişim, değerlendirme ve memnuniyet ölçme süreçlerinin analizi ve raporlanmasını yapar, gerekli görüşmeleri gerçekleştirir.
 • İMA bünyesindeki diğer departmanlarla iletişim halinde, verimliliğinin ve kalite uygunluk takiplerini yapar.
 • Eğitim ve geliştirme süreçlerinin kalite odaklı düşünce yapısıyla iş akış şemalarını oluşturur.
 • Proje bazlı çalışmalarda kalite süreçlerinin takibi, uygunluğu ve raporlanması hususunda destek verir.
 • Eğitim memnuniyet takibinin yapılması ve öneriler doğrultusunda eğitim tasarımlarını geliştirir,
 • Periyodik olarak eğitim programlarının, kalite raporlarının hazırlar ve sunar.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

 • Eğitim & Gelişim alanında en az 3 yıl tecrübeli,

 • İyi derecede İngilizce bilen,

 • Öğretim tasarımı modelleri konusunda bilgi sahibi,

 • Eğitim programlarının içerik ve tasarımını oluşturabilecek deneyime sahip,

 • Eğitim ölçme ve değerlendirme yöntemlerine hâkim,

 • Eğitim kalite süreçlerinde benzer pozisyonda çalışmış,

 • Tercihen dijital öğrenme araçları tasarlama konusunda deneyime sahip,

 • Planlama ve organizasyon becerileri güçlü, ekip çalışmasına yatkın,

 • Öğrenmeye açık ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

 • Yazılı ve sözlü iletişim konusunda güçlü,

 • Analiz ve raporlama becerileri gelişmiş,

 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış/muaf.