İlan Detay

Firma Adı Gizli

Grup İnsan Kaynakları Direktörü

İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa

Firma Adı Gizli - Grup İnsan Kaynakları Direktörü

İş Açıklaması

Zincir Oteller Grubumuzun 8 oteli ve 40 kişilik merkez ofis kadrosunun işe alım, eğitim, ücretlendirme ve performans yönetimi sistemlerinin, kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

 • Grubun tüm işe alım ve norm kadro ihtiyaç analizleri, eğitim, performans, ücretlendirme, performans yönetimi sistemlerinin yönetiminin sağlanması,
 • İnsan Kaynakları uygulamalarının İş Kanunu ve diğer mevzuatlara uyumlu şekilde gerçekleşmesinin kontrollerle sağlanması,
 • Otellerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim planlamalarının yapılması,
 • Gerekli sıklıkta görev tanımlarının kontrol edilerek gerekli geliştirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • İnsan Kaynakları alanıyla sınırlı kalmadan kurumsal kültürü geliştirmeye katkı sağlayacak şekilde prosedürlerin hazırlanması/geliştirilmesi,
 • Otellerin personel maaş hazırlama süreçlerinin; avans, icra ve BES uygulamalarıyla uyumlu şekilde gerçekleşmesi için kontrollerin sağlanması,
 • KVKK Süreçleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştirilmesi,
 • Resmi ve gayri resmi makamlarla kurumu temsil ederek görüşmeler gerçekleştirilmesi,
 • Yönetime ve COO'ya İnsan kaynakları Süreçleri ile ilgili olarak raporlama gerçekleştirilmesi,
 • Otellerin İnsan Kaynakları Departmanları ve Merkez Eğitim Müdürleri raporlarının değerlendirilmesi.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Lisans/Yüksek Lisans mezunu,
 • İnsan Kaynakları alanında minimum 10 yıl uluslararası zincir otel bünyesinde en az 5 yıl yönetim tecrübesi mevcut,
 • Logo Bordro, Meyer PDKS sistemlerini kullanabilen,
 • Türkçeyi ve İngilizceyi yazılı ve sözlü etkin şekilde kullanabilen,
 • Muhtasar beyanname, Teşvik yönetimi, Yabancı personel izin süreçleri konusunda bilgi sahibi olanı,
 • İletişim becerilerinin yüksek sonuç odaklı, analitik bakış açısına sahip,
 • Aktif şekilde araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan.